SKI Asy-Syifa

Redaction

dr. Seto Priyambodo, M.Sc

1. Azhar Rafiq (Ketua Redaksi/PJ Website TI)
2. Noer Amy A. (Anggota Redaksi/PJ Website TI)
3. Nia (Anggota Redaksi/PJ Website TI)
4. Shofi Suryalathifani (Anggota Redaksi)
5. Fitri Ramanda Prawita (Anggota Redaksi/DPO)
6. Larasita Prameswari (Anggota Redaksi/KKIA)
7. Ajeng Retno Wulandari (Anggota Redaksi/KKIA)
8. Muhammad Alfaridzi (Anggota Redaksi/KKIA)
9. Baiq Fadila (Anggota Redaksi/Kemuslimahan)
10. Siti Ulfatunnajiyyah (Anggota Redaksi)